تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

آدرس تکنوساب

اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوار عطاءالملک، بلوک 23، پلاک 7

تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

آدرس الکترونیک

برای ارتباط از طریق آدرس الکترونیک می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

info@technisab.ir

تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

تلفن تماس

تلفن: 33871916 - 031

فکس: 33871917 - 031

همراه: 09132131035