تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

آدرس تکنوساب

اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ششم فرعی ششم پلاک ۱۹

تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

آدرس الکترونیک

برای ارتباط از طریق آدرس الکترونیک می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

info@technosab.ir

تکنوساب, خدمات سنگین تراش CNC, سنگین تراش CNC

تلفن تماس

تلفن: 33871916 - 031

فکس: 33871917 - 031

همراه: 09132131035